تگ

سبک زندگی

جست‌و‌جو

چگونگی ارتباط نوزاد با اعضای بدن مادر، برای شناخت او نسبت به اعضای بدن خود بسیار مؤثر است. فهمیدن این موضوع که در چه زمانی فرزند این شناخت را آغاز می‌کند و چه هنگام به پایان می‌رساند به مادر نیز بستگی دارد.

کاهش وزن به‌خصوص برای افرادی که از اضافه‌وزن رنج می‌برند می‌تواند با بروز مشکلاتی از جمله شل شدن و افتادگی پوست همراه باشد، در این مطلب با اشاره به نکاتی جهت تغییر سبک زندگی و برخی عادت‌ها تلاش می‌شود که این تغییر با روند کندتری اتفاق افتد.