تگ

بهار

جست‌و‌جو

متخصصان پوست معتقدند که پوست در فصول گرم سال نیاز به مراقبت بیشتری دارد. همه ما دوست داریم که پوستی سالم‌تر و زیباتر داشته باشیم و در بهار و تابستان با توجه به تعریق بیشتر پوست و امکان بسته شده منافذ پوستی آسیب بیشتری به پوست بدن می‌رسد.