تگ

روزانه

جست‌و‌جو

در آشپزخانه ام روی یک کاغذ کوچک نوشته ام «در روزهای بد همیشه رژ لب هست!» و برای این کار دلیل خوبی هم دارم! زدن کمی رنگ بر روی لب ها هر روزی را روشن تر می کند، حتی اگر ساده ترین لباسی را که دارید پوشیده باشید.