ریزش مو در مردان اتفاق نادری نیست و بسیاری از آقایان در سنین مختلف دچار آن می‌گردند، در اطرافمان مردان بسیاری را می‌بینیم که موهایی کم‌پشت دارند و یا کاملاً طاس می‌باشند و برای آنان این مسئله دغدغه‌ای محسوب نمی‌شود.
اما در زنان این مسئله کاملاً متفاوت بوده و کم‌پشتی موها تأثیر کاملاً منفی بر ظاهر آنان می‌گذارد.