تگ

تغذیه

جست‌و‌جو

بدون شک تمامی مادران باردار آرزوی تولد نوزادی سالم و تندرست را در سر می‌پرورانند، بنابراین در این دوران سعی می‌کنند تا حد ممکن هم به تغذیه خود توجه و هم از عوامل زیان آور دوری کنند.