تگ

زمستان

جست‌و‌جو

مراقبت از موها در فصل زمستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جای شکی نیست که هر فصلی عوارض خودش را بر موها دارد.

برای مثال، اگر تابستان با آن آفتاب بیش از حد گرم و درخشانش، کلر موجود در استخرها و رطوبت و شرجی اش باعث آسیب دیدن موها می شود، پاییز و زمستان هم به علت تغییرات ایجادشده محیطی در آن برای موها آسیب رسان است.