تگ

نوزاد

جست‌و‌جو

همیشه تشخیص علت گریه نوزادان آسان نیست. شاید این سرشت نوزاد شما باشد که مرتب گریه کند. یا ممکن است به دلیل گرسنگی، سرما، گرما و….. باشد. خلاصه اینکه لیست این احتمالات زیاد است و تشخیص آن‌ها سخت.