تگ

مراقبت از کودک

جست‌و‌جو

آب‌بازی برای کودکان یکی از بهترین و لذت‌بخش‌ترین سرگرمی‌هاست. آب جذبه‌ای سحرآمیز برای آن‌ها دارد. کودکی که با آب‌بازی می‌کند، در حال یادگیری علت و معلول گرما و سرما، جاری شدن و فرورفتن در زمین است.

اگر به تازگی پدر یا مادر شده‌اید، چاره‌ای ندارید جز این که با راهکارهایی ساده برای آماده کردن نوزاد برای خواب و خواباندن او آشنا شوید! یادگیری مهارت خواباندن نوزادی که به تازگی پا به این دنیا گذاشته است،