تگ

عطر

جست‌و‌جو

توصیه می‌شود در تابستان به سراغ عطرهایی بروید که در آن‌ها از اسانس چوب سدر، کاج، عطر شکوفه‌هایی مثل پرتقال و گریپ‌فروت استفاده شده باشد تا در روزهای گرم تداعی کننده خنکی و نسیم صبحگاهی و رایحه برگ درختان باشد.