تگ

جوانی

جست‌و‌جو

کمبود ویتامین‌ها می‌تواند سبب از بین رفتن سلول‌های پوست شود و اگر ویتامین‌های موردنیاز پوست به آن نرسد پوست کدر شده و لک‌ها ایجاد می‌شود.